Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 46/UBND-VHXH Tiếp tục thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19 25/02/2021
2 45/UBND-VP Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, người lao động 25/02/2021 Trần Văn Bình
3 21/BC-UBND Tổng hợp số liệu theo Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg 18/02/2021 Vũ Văn Long

PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn