Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần 36 của Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND (Từ 30/8/2021-05/9/2021)

Lịch công tác tuần 36 của Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND (Từ 30/8/2021-05/9/2021)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND (Từ 09/8/2021-15/8/2021)

Lịch công tác tuần của Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND (Từ 09/8/2021-15/8/2021)

Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; Quyết toán thu, chi ngân sách...

Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 8 năm 2021

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 8 năm 2021

PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn