Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV

27-11-2021 16:41

Đồng chí Phạm Duy Hùng, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đại Từ cho ý kiến tại Hội nghị

Trong 1 ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến, thảo luận vào 18 nội dung Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì và 7 nội dung phối hợp, bao gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên; phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; quyết toán ngân sách năm 2020; điểu chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 và thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261- ĐT.266; chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.269B, tỉnh Thái Nguyên…

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, làm rõ một số nội dung đại biểu đề cập tại Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị quan tâm đến chỉ tiêu xuất khẩu và căn cứ để xây dựng chỉ tiêu xuất khẩu cho năm 2022; làm rõ cơ sở xây dựng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2022; căn cứ pháp lý để xây dựng tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị được chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ sang đất ở; thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các địa phương; căn cứ pháp lý xây dựng tỷ lệ điều tiết thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; có đánh giá thêm về tăng trưởng tín dụng, nhất là nhóm khách hàng vay tiêu dùng, bất động sản. Cùng với đó, đại biểu cũng nêu lên thực trạng ô nhiễm môi trường tại các mỏ vật liệu xây dựng, những vướng mắc trong quản lý đất lâm trường qua tiếp nhận ý kiến của cử tri và đi khảo sát thực tế tại hiện trường; đồng thời, đề nghị có báo cáo đánh giá thêm việc thực hiện chính sách, các gói hỗ trợ của Chính phủ với người dân, doanh nghiệp; đánh giá tiến độ thực hiện và khả năng thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là những dự án lớn. Ngoài ra, đại biểu đề nghị xem xét, nghiên cứu mức phí phân cấp chi bảo vệ môi trường; làm rõ căn cứ pháp lý của việc đưa ra mức bội chi ngân sách... Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét giao cho cấp huyện trong việc chủ động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để việc giám sát, đưa người đi cách ly của các địa phương được chủ động thực hiện nhanh hơn và đạt hiệu quả tốt hơn…

Các ý kiến góp ý của đại biểu sẽ được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV.

Trần Nhung
thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn