Tổ chức bộ máy

30-11-2020 16:42

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 

-Tổng số chi bộ: 18 chi bộ với 588 đảng viên.

Thường trực Đảng ủy :

* Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND : Đồng chí Trần Quốc Thái

Điện thoại : 0912 552 089

Email : thaitq.tp@thainguyen.gov.vn

* Phó bí thư Thường trực Đảng ủy : Đồng chí Nguyễn Thị Hà

Điện thoại : 00983 805 892

Email : hant72.tp@thainguyen.gov.vn

* Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Trần Văn Bình

Điện thoại :  0912 867 082

Email: binhtv.tp@thainguyen.gov.vn

2. HĐND PHƯỜNG 

- Đại biểu HĐND phường gồm 22 đồng chí

Thường trực HĐND phường:

Chủ tịch HĐND : Đồng chí Trần Quốc Thái

Điện thoại : 0912 552 089

Email : thaitq.tp@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND : Trần Văn Nam

Điện thoại : 0988 583 091

Email : namtv.tp@thainguyen.gov.vn

3. UBND PHƯỜNG 

- Tổng số tổ dân phố trực thuộc: 13 tổ dân phố

Lãnh đạo UBND Phường:

* Chủ tịch UBND : Đồng chí Trần Văn Bình

Điện thoại :  0912 867 082

Email: binhtv.tp@thainguyen.gov.vn

* Phó chủ tịch UBND: Đồng chí Vũ Văn Long

Điện thoại :  0977 479 777

Email: longvv.tp@thainguyen.gov.vn

4. MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ PHƯỜNG

* Chủ tịch UBMTTQ : Đồng chí Tạ Quang Khánh

Điện thoại :  0985.197.333

Email: khanhtq.tp@thainguyen.gov.vn

* Chủ tịch Hội Cựu chiến binh : Đồng chí Nguyễn Xuân Hinh

Điện thoại : 0967149599

Email: hinhnx.tp@thainguyen.gov.vn

* Bí thư Đoàn thanh niên phường: Đồng chí Nguyễn Đặng Huyền Trang

Điện thoại :  0978 462 135

Email: trangdth93.tp@thainguyen.gov.vn

* Chủ tịch Hội LHPN : Đồng chí Đinh Thị Lan

Điện thoại :  0392.951.267

Email: giangnt.tp@thainguyen.gov.vnPHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn