THÔNG BÁO Về viêc phân công trực các ngày Thứ bảy, Chủ Nhật trong tháng 3 năm 2021 của Lãnh đạo UBND phường Cam Giá

01-03-2021 10:52

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của UBND phường Cam Giá. Để đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền của UBND phường. Sau khi thống nhất trong tập thể UBND phường phân công lịch trực các ngày Thứ bảy, Chủ Nhật trong tháng 3 năm 2021 của UBND phường như sau: PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn