Thông báo lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Cam Giá tháng 3 năm 2021

01-03-2021 10:34

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 02 năm 2021

 

 

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND phường Cam Giá thông báo lịch tiếp công như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ:

1. Thời gian:

* Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút.

* Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút.PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn