V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

17/02/2021

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các Tổ tự quản của các tổ dân phố, rà soát đến từng hộ dân, yêu cầu thực hiện KHAI BÁO Y TẾ khi từ các tỉnh/thành phố khác về/đến địa phương và CAM KẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO

PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn