Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cam Giá khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

22-02-2021 15:50

Ngày 22-02, Ủy ban Bầu cử phường ban hành Thông báo số 02/TB-UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cam Giá khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn