Truy cập nội dung luôn

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cam...

NNgày 01/6/2021, Ủy ban bầu cử phường Cam Giá ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC công kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cam Giá khóa VIII, nhiệm kỳ...

Quyết định thành lập 05 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cam Giá khoá VIII, nhiệm kỳ...

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cam Giá khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử

Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu...

    Ngày 02 -3, Ủy ban Bầu cử phường ban hàn h Nghị quyết số  01 / NQ-UBBC  về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được...

THÔNG BÁO Về viêc phân công trực các ngày Thứ bảy, Chủ Nhật trong tháng 3 năm 2021 của Lãnh đạo...

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của UBND phường Cam Giá. Để đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền của UBND phường. Sau khi thống nhất...

Thông báo lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Cam Giá tháng 3 năm 2021

  THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 02 năm 20 21     Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày...

PHƯỜNG CAM GIÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Lưu Nhân Chú, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Cam Giá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3832.544
  • camgia@thainguyencity.gov.vn